رساله کارشناسی ارشد طراحی برج باغ مسکونی

مقدمه

خانه مكاني است كه تمام عالم را در خود جاي مي‌دهد.

مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت شهرنشين از سوي ديگر تامين سرپناه را در اين كشورها به شكلي غامض و چند بعدي درآورده است.

براي دستيابي به برنامه‌ريزي مطلوب مسكن بايد ضمن شناخت وضع موجود مسكن و تسهيلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادي و اجتماعي موثر بر بازار مسكن و تحولات مسكوني جامعه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

  • اهميت و ضرورت
  • اهداف
  • روش‌ جمع‌آوري اطلاعات و ارائه آنهافصل دوم: در اين فصل مطالعات و بررسي هاي لازم در زمينه مباني نظري و اصول طراحي انجام گرفته است كه شامل توضيح مفهوم سكونت و موضوع مسكن مي باشد. همچنين انواع خانه هاي مسكوني و تيپولوژي مسكن مورد بررسي قرار گرفته است. نظريه كارشناسان مختلف در مورد مسكن مطلوب و عوامل تاثير گذار بر روي كيفيت طراحي مسكن از ديگر موارد مورد بحث است. سپس مسكن به عرصه هاي مختلف تقسيم شده و كابرد عرصه ها و تجهيزات مورد نياز در هر يك از آنها به اجمال آورده شده است. بحث بعدي تراكم و نظام سكونت است كه توجه به آن از عوامل بسيار مهم در طراحي مي باشد. و در نهايت نمونه هايي از مجموعه هاي مسكوني به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و نتيجتا با تحليل موارد مطلوب و نامطلوب اين مجموعه ها، محقق طراحي را آغاز نموده است.فصل سوم: اين فصل شامل مطالعات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد. در بخش تاريخي سابقه سكونت از دوره بشر اوليه تا دوره هاي مدرن آورده شده و پس از آن خانه هاي سنتي و تاريخي در ايران، و بطور خاص مسكن در شهر تهران در طول دوره هاي تاريخي بررسي شده است. در بخش اجتماعي، مشكلات و مسائل مسكن و جامعه و تاثيرات متقابل آنها بر روي يكديگر و اثر آن بر روي زندگي فردي و اجتماعي افراد جامعه بررسي شده است. تحولات جمعيتي، تاثير مهاجرت بر مسكن، نرخ رشد و… از موضوعات مورد توجه در اين بخش است.

    فصل چهارم: در اين فصل حاصل مطالعات سياسي و اقتصادي آمده است. به منظور دريافت پديده هاي ناشي از مشكلات مسكن در بخش سياست اجتماعي و همچنين نظر دولتمردان بر امر مسكن و تاثيرات برنامه هاي عمراني آنها در اين زمينه سياستهاي توسعه مسكن از سال ۱۳۴۱ يعني برنامه عمراني سوم تا سال ۱۳۷۸ (برنامه هفتم) مطرح شده است. همچنين در بخش اقتصادي، عوامل موثر بر اقتصاد خانواده، اقتصاد ملي و مقايسه آن در كشور هاي مختلف بررسي گرديده است.

    فصل پنجم: اطلاعاتي راجع به اقليم منطقه، ميانگين بارش سالانه، دما، روزهاي يخبندان و… آمده است و در انتها تدابير خاصي كه براي طراحي معماري در اين گروه اقليمي مي توان بكاربرد آمده است.

فصل دوم:

مباني نظری برج باغ

مفهوم سكونتتعريف مسكن محيط مسكونيمسكن مطلوب چيست گونه شناسي مسكن عملكرد و تجهيزات مسكنتراكم و نظارت سكونتنمونه هايي از مجتمع هاي مسكونينتيجه گيري

فصل سوم : مطالعات تاريخي، اجتماعي، فرهنگيسابقه و سنن سكونت خانه‌هاي سنتي در ايران سابقه تاريخي پيدايش شهر تهران خانه‌هاي مسكوني در تهران ابعاد اجتماعي مسكن ابعاد فرهنگي مسكننتيجه‌گيري

فصل چهارم : مطالعات سياسي، اقتصادي سايت توسعه مسكنابعاد اقتصادي مسكننتيجه‌گيري

فصل پنجم : مطالعات اقليمي، طبيعي، جغرافيايي خصوصيات جغرافيايي و موقعيت شهر تهرانخصوصيات جغرافيايي و طبيعي منطقه ۲۲ شهرداري تهران وضعيت موجود محيط طبيعي منطقه ۲۲ شهرداري تهرانويژگي‌هاي اقليمي منطقه ۲۲جهت استقرار خانه‌ها فاصله ساختمان‌هاتجميع ساختمان‌ها شكل ساختمانطراحي فضاهاي داخلي اهداف عمده طراحي اقليمي نتيجه‌گيري

محتویات بسته

فایل فشرده شامل فایل متنی رساله طراحی برج باغ مسکونی فرمت doc که با نرم افزار Word قابل باز نمایش است و در ۲۵۷صفحه با و قالب بندی مرتب تهیه شده .

لینک دانلود رساله طراحی برج باغ مسکونی اداری بلافاصله پس از خرید به شما نمایش داده خواهد شد.

جزییات
  • فرمت فایل: ورد - doc
  • تعداد صفحه: ۲۵۷
  • حجم فایل: ۳٫۵۳MB
دسته‌ها: